Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Notariusz Katowice

Notariusz przede wszystkim opracowuje akty notarialne oraz modele aktów. Zajmuje się płodzeniem uprawomocnionych wtórników dokumentów, wyrabia sprzeciwy weksli i czeków, składuje depozyty, akceptuje oznajmienia dotyczące ubytków. Do jego zadań przystaje oraz certyfikowanie własnoręcznego podpisu, potwierdzanie adekwatności odpisu, rejestrowanie raportów i inne czynności notarialne, mające na zamysłu poniesienie dowodom powagi ustawowej. Miejscem pracy dla notariusza prawdopodobnie egzystować jego prywatna kancelaria notarialna względnie kancelaria innego notariusza.